NLP להצלחה בחיים
NLP המפתח שלכם לאושר
לזכות בשלווה של ילד NLP
הבטח את מקומך!
התנסות מתנה ב- NLP בשווי של 377 ש"ח
לקבלת המתנה לחץ על הכפתור

לרגל צאת הספר
"להיות האקר של המוח שלך"
קבלו את הפרק הראשון – במתנה

משמעות ראשי התיבות NLP הינה:

Neuro – הכוונה היא למוח ולמערכת הנוירולוגית, אשר קולטים אירועים המתרחשים במציאות שסביבנו באמצעות החושים, מסננים אותם, מקודדים אותם, מעבדים אותם, ומאחסנים אותם בזיכרון.

Linguistic – הכוונה היא לשפה (מילולית ובלתי מילולית) שבאמצעותה אנו נותנים משמעות לחוויה שנקלטה מבחוץ. השפה מושפעת מהחוויה הפנימית ואף משפיעה עליה באופן דו-סיטרי.

Programming – הכוונה היא לדפוסי התגובה וההתנהגות הנוצרים על בסיס העיבוד שנעשה לחוויה שנקלטה והמשמעות שניתנה לה.

כלומר, גישת ה-NLP מספקת הסבר לגבי האופן בו מתבצע התהליך הפנימי שבאמצעותו נוצרת החוויה האנושית. תהליך פנימי זה מתרחש בתוך הראש שלנו ולכן הוא אינו מודע וסמוי מן העין.

ה- NLP מבהיר לנו מה קורה בכל אחד משלבי התהליך הזה, ומסביר מה מתרחש בתוך המוח שלנו, במרווח שבין הופעת הגירוי החיצוני לבין תגובתנו אליו.

 

ידע זה מעניק לנו גישה לנבכי הלא מודע שלנו שבו מאוחסן רוב הידע הנדרש לנו לצורך פתרון אפקטיבי ומהיר של כל אתגר שאנו נתקלים בו.
 

משמעות ראשי התיבות NLP הינה:

Neuro – הכוונה היא למוח ולמערכת הנוירולוגית, אשר קולטים אירועים המתרחשים במציאות שסביבנו באמצעות החושים, מסננים אותם, מקודדים אותם, מעבדים אותם, ומאחסנים אותם בזיכרון.

Linguistic – הכוונה היא לשפה (מילולית ובלתי מילולית) שבאמצעותה אנו נותנים משמעות לחוויה שנקלטה מבחוץ. השפה מושפעת מהחוויה הפנימית ואף משפיעה עליה באופן דו-סיטרי.

Programming – הכוונה היא לדפוסי התגובה וההתנהגות הנוצרים על בסיס העיבוד שנעשה לחוויה שנקלטה והמשמעות שניתנה לה.

כלומר, גישת ה-NLP מספקת הסבר לגבי האופן בו מתבצע התהליך הפנימי שבאמצעותו נוצרת החוויה האנושית. תהליך פנימי זה מתרחש בתוך הראש שלנו ולכן הוא אינו מודע וסמוי מן העין.

ה- NLP מבהיר לנו מה קורה בכל אחד משלבי התהליך הזה, ומסביר מה מתרחש בתוך המוח שלנו, במרווח שבין הופעת הגירוי החיצוני לבין תגובתנו אליו.

ידע זה מעניק לנו גישה לנבכי הלא מודע שלנו שבו מאוחסן רוב הידע הנדרש לנו לצורך פתרון אפקטיבי ומהיר של כל אתגר שאנו נתקלים בו.